Kahve Kavurma


Sezy Coffee olarak beğeninize sunduğumuz kahvelerimizi her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri taptaze kavuruyoruz. Kavurma sonrası oluşan gazların salınması ve tatlarının oturması için kahvelerimizi 48-72 saat (degassing süreci) dinlendiriyoruz. Sitemizde beğeninize sunulan tüm kahvelerimiz bu süreçten sonra sizlere ulaştırılmaktadır.

Biz her kahvenin yetiştirildiği yöreye, işlenme yöntemine, çekirdek boyutlarına ve tadım notalarına göre farklı ısı ve sürelerde, kendilerine özgü profillerde kavrulmaları gerektiğine inanıyoruz. Ancak daha genel bir anlatım için kavurma profillerimizi dört ana grupta toplayabiliriz. 

Medium (City)

Medium ya da City Roasting olarak adlandırılan kavurmada, basitçe ifade edecek olursak, kahve çekirdeklerine orta dereceli bir kavurma işlemi uygulamaktayız. First Crack yani kahve çekirdeklerinin ilk çatlama sürecinin başlamasıyla birlikte ateşi kesiyor ve kısa bir süre sonra soğutmaya alıyoruz. Medium kavurduğumuz kahve çekirdekleri açık/orta koyulukta kahverengine sahiptir. Özellikle floral aromalara sahip ve yıkanma işleminden geçirilmeyip doğal işlenen kahvelerimizde bu profili daha sık kullanıyoruz. Bu şekilde kavrulan kahvelerimizin gövdeleri ve asidite oranlarının dengeli olduğunu söyleyebiliriz. 

Medium+ (City+) 

Medium+ kavurmalarımız pek çok açıdan Medium kavurmalarımız ile aynı özellikleri taşımaktadır. Ancak kavurma işleminin son aşaması olan develeopment sürecini biraz daha uzun tutmamız nedeniyle kahvelerimizin rengi biraz daha koyulaşır. Floral aromalar ve asidite oranında hafif bir azalma hissedilirken, kahvenin gövdesinde ise hafif bir artış oluşur.

Full City 

Full City kavurduğumuz kahvelerde, gövde biraz daha ön plana çıkarken asidite oranı azalır. Bu kavurmalarımızda, ateşi kesmek ve development sürecine geçmek için First Crack yani ilk çatlamanın tamamıyla sona ermesini bekliyoruz. Kavurma sonrası kahve çekirdeklerimiz orta-koyu arası bir kahverengine sahip olurlar. Özellikle kakao, çikolata, badem ve benzeri aromalara sahip, daha yoğun gövdenin yakıştığını düşündüğümüz kahvelerimizde bu profili sıkça kullanmaktayız. 

Full City+

Tıpkı Medium ve Medium+ kavurmalar gibi Full City ve Full City+ kavurmalar da pek çok açıdan birbirlerine benzerler. Full City kahvelerimizde ateşi kesmek için ilk çatlamanın tamamlamasını beklerken Full City+ kahvelerimizde bu süreyi biraz daha uzatıyoruz. Full City+ kahvelerimizin koyu kahverengine sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu şekilde kavrulan kahvelerimiz düşük asiditeli, sert içimli ve yoğun gövdeli olmaktadırlar. Kavurmadan kaynaklı baskın kahve tadı ön plandadır. 

Dark Roast

Dark Roast olarak kavrulan kahvelerde, kahvenin çekirdeğinden gelen özgün aromalar neredeyse tamamen kaybolmaktadır. Bu şekilde kavrulan kahvelerde yoğun bir gövde ön plana çıkarken, kavurmadan kaynaklanan karbon tadı hissedilir ölçüdedir. Çekirdek içindeki yağlar yavaş yavaş yüzeye çıkmaya ve gözle görünür olmaya başlamıştır. Kahve çekirdekleri yoğun bir kahverengine ve hafif yağlı bir görünüme sahiptirler. Kendine özgü aromalarının tamamen kaybolmaması için single origin kahvelerimizde bu kavurma profilini kullanmıyoruz. Ancak bazı sert içimli filtre ve espresso blend kahvelerimize zaman zaman dark roast kavurmanın çok yakıştığını düşünüyoruz.